:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

01. maj u Budimpešti

(3 ili 4 dana autobusom)

Polazak:  29. april 2011.

Program  putovanja - 3 dana:   
                                          

1. DAN (petak):                   BEOGRAD – BUDIMPEŠTA
Polazak autobusa kod železničke stanice “PROKOP”u 06.00 h. Dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Budimpeštu razgledanje grada autobusom (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Citadela). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Fakultativno: 1.5 časovno krstarenje Dunavom uz večeru i cigansku muziku. Noćenje.
2. DAN (subota):                 BUDIMPEŠTA
Doručak. Fakultativno: poseta mađarskom Parlamentu – najlepšem arhitektonskom zdanju srednje Evrope. U dogovoreno vreme ( sa vodičem ) odlazak u tržni centar Kampona i fakultativna poseta Tropikarijumu, gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela. Slobodno vreme. Fakultativno : večera u  Márványmenyasszony Czarda. Noćenje.
3. DAN (nedelja):                BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Fakultativno: obilazak Sent Andreje (Trg V.Karadžića, Požarevačka crkva, kuća J.Ignjatovića, Grčka crkva, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradska crkva, krst Kneza Lazara). Povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme do 17.00 h, kad se kreće za Srbiju. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnih pralaza). 
Program  putovanja - 4 dana:   
                                                                     

1. DAN (petak):                   BEOGRAD – BUDIMPEŠTA
Polazak autobusa kod železničke stanice “PROKOP”u 06.00 h. Dnevna vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Budimpeštu razgledanje grada autobusom (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Citadela). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Fakultativno: 1.5 časovno krstarenje Dunavom uz večeru i cigansku muziku. Noćenje.
2. DAN (subota):                 BUDIMPEŠTA
Doručak. Fakultativno: poseta mađarskom Parlamentu – najlepšem arhitektonskom zdanju srednje Evrope. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. DAN (nedelja):                BUDIMPEŠTA
Doručak. Fakultativno: obilazak Sent Andreje (Trg V.Karadžića, Požarevačka crkva, kuća J.Ignjatovića, Grčka crkva, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradska crkva, krst Kneza Lazara). Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno : večera u  Márványmenyasszony Czarda. Noćenje.
4. DAN (ponedeljak)          BUDIMPEŠTA - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme do 13.30h, kada se kreće ka Srbiji sa usputnom posetom tržmog centra Kampona i fakultativna poseta Tropikarijumu, gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela. U 17.00h polazak iz Kampone ka Beogradu. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnih pralaza).

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi:   
Hotel NAP 3*:
za program 3 dana: 79 Eur (doplata za 1/1 sobu iznosi 40 eur)
za program 4 dana: 99 Eur (doplata za 1/1 sobu iznosi 55 eur)

Hotel GOLDEN PARK 4*:
za program 3 dana:
89 Eur (doplata za 1/1 sobu iznosi 50 eur)
za program 4 dana: 109 Eur (doplata za 1/1 sobu iznosi 65 eur)

Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 15 Eur po osobi.
Putnici koji koriste sopstveni prevoz su u obavezi da celokupan iznos aranžmana uplate u agenciji. Po uplati celokupnog iznosa aranžmana agencija obezbeđuje voucher (i garanciju, koji su neophodni za podnošenje zahteva za vizu – samo za putnike koji poseduju plavi pasoš). Za putnike koji koriste sopstveni prevoz ne podrazumeva se korišćenje sedišta u autobusu, u toku trajanja aranžmana.
POPUST ZA DECU:
Dete uzrasta od 0 – 12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi ima popust u iznosu od 15 Eur i ima svoje mesto u autobusu i smeštaj na pomoćnom ležaju.  

USLOVI I
NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu uiznosu od 40 Eur, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu, razgledanje Budimpešte, dva ili tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u Budimpešti, troškovi međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (u slučaju zdravstvene intervencije, osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 Eur, a razliku do punog iznosa lečenja nadoknađuje osiguravajuća kuća)., usluge vodiča – pratioca prema programu i troškovi organizacije putovanja.            

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Međunarodno putno osiguranje sa osiguranom sumom do 30.000 €, koje je prema uputstvu ambasade neophodno za pribavljanje individualne vize za putnike koji poseduju stare-plave pasoše Republike Srbije,  mađarska viza za korisnike aranžmana koji poseduju stari plavi pasoš i koju su, prema uputstvu mađarskog konzulata, u obavezi da sami obezbede, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom fakultative-inostranom agencijom,  individualni troškovi i ostali troškovi. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel - Berzenczey u. 39-41, Budapest.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM:
Putnici koji nameravaju da putuju sa starim plavim pasošima u obavezi su da individualno pribave madjarsku turističku vizu. Molimo putnike da se blagovremeno informišu o potrebnoj dokumentaciji kod Ambasade Republike Madjarske. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja madjarske  vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl. 10 Opštih uslova putovanja Organizatora..

VAŽNO:
Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

NAPOMENE:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Broj telefona vodiča na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

FAKULTATIVNI IZLETI:
večera u Márványmenyasszony Czarda.  www.marvanymenyasszony.hu - 22 EUR; poseta Parlamentu - 17 EUR; krstarenje brodom RUBIN www.rubinrendezvenyhajo.hu uz večeru i cigansku muziku -30 EUR; poseta Tropikarijumu - 10 EUR, poseta Sent Andreji -12 EUR (Minimum 20 prijavljenih osoba je potrebno da bi se  fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera).
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu

OPIS HOTELA:
Hotel NAP *** je  u Pešti u  zaledju parka NEPLIGET, na par minuta hoda su bus (br. 9) i tramvajska stanica ( br. 3), tako da se  do centra Pešte stiže za oko 25 minuta. Hotel ima restoran i parking (koji se plaća oko 8 € dnevno).  Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om , TV-om i telefonom. Doručak - “švedski sto - samoposluživanje. http://www.naphotel.hu/
Hotel GOLDEN PARK **** nalazi se u Pešti, nasuprot Istočne železničke stanice, u blizini svih turistčkih atrakcija. Hotel ima lobby-bar, restoran, saunu, masažu, fitness. Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem I sve  imaju TWC, TV SAT, telefon, mini-bar. Doručak – “švedski sto” - samoposluživanje.  http://www.goldenparkhotel.hu/ 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA. U SUPROTNOM, KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE
O OTKAZU ARANŽMANA JE NAJKASNIJE 5 DANA PRE DATUMA POLASKA.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora.

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Argus, licenca broj OTP 1/2010, izdao APR, Registar turizma 20.01.2010. godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 6 od 22.01.2011. (program 3 dana)
Cenovnik br. 13 od 26.01.2011. (program 4 dana)