:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Djenova

(5 dana autobusom)
sa posetom najvećem outlet centru u Evropi “Serravalle Designer Outlet”

Period:  04.11-08.11.2009

Program putovanja:

1. dan.     BEOGRAD – ĐENOVA
Sastanak grupe na parkingu kod hotela Continental (savska strana) u 17:30h. Polazak autobusa u 18:00h. Putovanje sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora (noćna vožnja).
2. dan.     ĐENOVA
Dolazak u Đenovu. Smeštaj u hotelu posle 12:00h. Razgledanje drevnog grada na Ligurijskom moru. Đenovu su osnovali Rimljani pod imenom Ligurija. U srednjem veku je bila grad-država i velika pomorska i trgovačka sila.  Grad poseduje veliko i dobro očuvano staro jezgro, koje je pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan.     ĐENOVA – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – ĐENOVA
Doručak. Odlazak u „Serravalle Designer Outlet“  - najveći outlet centar u Evropi sa 180 prodavnica, koji se nalazi u okolini Đenove. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
4. dan.     ĐENOVA  - BEOGRAD
Doručak. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada (sobe treba napustiti do 12:00h). Polazak za Beograd u 20:00h. Putovanje kroz Sloveniju i Hrvatsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
5. dan.     BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Cena aranzmana po osobi: 199 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cena aranžmana se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za efektivu na dan uplate
30 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijavljivanja - gotovinski, platnim karticama ilii čekovima građana, a ostatak  najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima, video i audio uredjaji, mikrofon) na naznačenoj relaciji; smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 3 *, na bazi noćenja sa doručkom (samousluživanje), razgledanja po programu putovanja, usluge vodiča, ulasci u gradove, takse i drumarine kao i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
taksa za italijansku šengen vizu (35 eur), usluge viziranja pasoša (600 din.), obavezno putno zdravstveno osiguranje – po osobi za 5 dana: 0,5 -18 god. 225 din., 18-70 god 460 din., 70-80 god.910 din. (cene osiguranja su podležne promenama), ulaznice za kulturno istorijske spomenike čija cena zavisi od objekta koji se obilazi (od 5 € do 20 €), fakultativni izleti cija cena zavisi od broja prijavljenih osoba (neophodan minimum 20 putnika) i sve ostale nepomenute usluge.

VIZE:
Za sve putnike, koji u predviđenom roku (koji će kasnije biti objavljen) dostave dokumenta, organizator putovanja posreduje u viziranju pasoša uz lično prisustvo putnika u Ambasadi. Organizator putovanja može promeniti rok za dostavljanje dokumentacije za vizu, a sve u zavisnosti od Konzulata Ambasade. Putnici koji nisu drzavljani R Srbije, duzni su da se sami obaveste o viznom rezimu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne ceni valjanost putnih isprava i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize

VAZNE NAPOMENE:
Kalkulacija je rađena na bazi 45 plativih učesnika putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju izmene cene prevoza,  deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično izmeni cenu aranžmana za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje.Svi ostali uslovi korišćenja aranžmana navedeni su u Opštim uslovima putovanja Organizatora, koji su u skladu są Zakonom o turizmu. Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave(ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

SABRA COMPANY, licenca kategorije A, broj 13 izdata 26.01.2006. god. Nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja:"PUTNIK ", licenca A kategorije, broj 184 izdata izdata 18.02.2006.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora