:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Istanbul

(4 dana avionom (3 noćenja))
polazak: 21. novembar 2014.
 

Program putovanja:

1.dan BEOGRAD - ISTANBUL
Sastanak grupe na aerodromu. Let za Istanbul kompanijom Turkish Airlines TK 1082 u 09:25h. (Proveriti tačno vreme letova dva dana pre polaska). Sletanje u Istanbul u 12:15h (lokalno vreme). Panoramsko razgledanje grada iz autobusa, sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
2.dan ISTANBUL 1 - TURSKO VEČE
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni poludnevni obilazak nekih od najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: Plave džamije-jedne od najspektakularnijih džamija na svetu, hipodroma-nekadašnjeg središta vizantijske moći u gradu, Aja Sofije-nekada najveće crkve na svetu, Topkapi dvorca - sedišta osmanske imperije...Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče -večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom. Noćenje.
3.dan ISTANBUL - KRSTARENJE BOSFOROM - DOLMABAHČE PALATA
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog - najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata - poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar - čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula...). Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj partijaršiji. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Poseta poslednjeg sedišta sultana i obilazak Selmluka. Noćenje.
4.dan ISTANBUL - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom za let TK 1083 u 18:35h (lokalno vreme). Polazak aviona za Beograd. Sletanje u Beograd u 19:20h.  (Kraj usluga)

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena aranžmana po osobi:
Hotel
Cena
Vreme leta
Hotel Grand Liza 3*
155 Eur
21.11. TK 1082 09:25 / 12:15
24.11. TK 1083 18:35 / 19:20
Hotel Grand Hilrium 4*
175 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak - gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.
Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Avionski prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd kompanijom Turkish Airlines; smeštaj u izabranom hotelu u rangu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto); transferi na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom; panoramsko razgledanje grada po dolasku u Istanbul ; asistencija lokalnog vodiča na srpskom jeziku i troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Aerodromske takse - oko 104 € (aerodromske takse se plaćaju  u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama); fakultativni izleti; međunarodno putno osiguranje; individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:
(podložne su promenama. Minimum za realizaciju izleta je 15 plativih putnika)
- Istanbul 1 (hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi dvorac-osnovna ulaznica...) - 50 € (sa ulaznicama) odrasli / 40 € deca
- Tursko veče (sa večerom i trbušnim plesom) - 35 € odrasli / 25 € deca
- Dolmabahče palata (sa ulaznicom za Selmluk) - 40 € odrasli / 30 € deca
- Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji - 30 € / deca 20 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  60

POPUSTI:
- deca 0 - 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
- deca 2 - 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Istanbulu (Turska) u izabranom hotelu u rangu 3* i 4*. Nalazi se u centru starog dela Istanbula, u blizini svih kulturno-istorijskih znamenitosti. Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC.Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
Grand Liza Hotel 3* - www.hotelliza.com
Hotel se nalazi u starom delu grada i u blizini svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran i bar. Sobe su sa kupatilom (T/WC), fenom, TV-om, telefonom, internetom, sefom, klimom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
Grand Hilarium Hotel 4* - www.hilariumhotel.com
Hotel se nalazi u starom delu grada i u blizini svih većih znamenitosti. Hotel ima restoran, bar, saunu, bazen. Sobe su sa kupatilom (T/WC), fenom, TV-om, telefonom, internetom, sefom, klimom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:                      
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
- Besplatni prtljag - 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg)  i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator putovanja ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 

V A Ž N A    N A P O M E N A:
Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Aranžman je rađen na bazi od minimum 30 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: VIVA, licenca broj OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 02.02.2010. godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 1 od 11.09.2014.