:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Klasična Grčka

(7 dana autobusom)
Meteori - Atina - Delfi - Solun

Paket aranžman – prevoz, smeštaj, usluga viziranja (gratis),
međunarodno zdravstveno osiguranje (do 30.000 €)

Polazak: 03. novembar 2009.

Program putovanja:

1.DAN:             BEOGRAD
Sastanak putnika kod železničke stanice Prokop, minimum pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u 18.00 časa. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
2.DAN:             METEORI – TERMOPILI – ATINA
Putovanje kroz klanac Tembi i pored Larise i Kalambake. Dolazak na Meteore. Obilazak Meteora sa posetom jednom od srednjovekovnih vizantijskih manastira ( Sv. Trojica, Varlam, Veliki Meteori...) sagrađenih na visokim stenama, starim nekoliko miliona godina. Nastavak putovanja pored Trikale i Lamije do Atine, uz kraće zadržavanje kod Termopila i obilazak spomenika Leonidi, čuvenom grčkom junaku i spartancima, poginulim u bitci kod Termopila. Dolazak u Atinu, u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3.DAN:             ATINA
Doručak. Panoramsko razgledanje grada (obilazak Trga Sintagma i Omonia, Parlamenta, Predsedničke palate sa čuvenom stražom Evzona, Olimpijskog stadiona, Zevsovog hrama, Adrianovih vrata, Univerziteta, Nacionalne biblioteke...), odlazak do Pirej-a (obilazak luke i crkve Sv. Nikole). Slobodno vreme ili fakultativna poseta  Akropolju, spomeničkom kompleksu iz Periklovog doba (novootvoreni muzej, koji se nalazi na 10 minuta hoda od samog lokaliteta, Hram boginje Atine, Propileji, Parthenon, Erehteon...). Noćenje.
4.DAN:             ATINA – ARGOLIDA – ATINA
Doručak. Slobodno vreme ilifakultativni celodnevni izlet za Argolidu. Vožnja do Korintskog kanala, uz šetnju i razgledanje kanala, kraća pauza i nastavak putovanja za Epidaurus (svetilište boga Asklepija), obilazak antičkog pozorišta iz IV veka p.n.e, čuvenog po svojoj akustičnosti. Nastavak putovanja pored Nafpliona - prve prestonice moderne Grčke, Tirinta i Argosa.Dolazak u Mikenu. Kraći odmor i obilazak Mikene sa razgledanjem čuvenih Lavljih vrata, grobnica, Artrejeve riznice, ostataka kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. Slobodno veče. Noćenje.
5.DAN:             ATINA – DELFI – SOLUN
Doručak. Polazak za Delfe (mesto gde se proricala sudbina stare Helade), voznja pored Tebe i padina planine Parnas i nekadašnjeg svetilišta boga Apolona. Po dolasku u Delfe, obilazak arheološkog prostora (ostataka svetog puta, riznica, Omfalos - centra sveta, Apolonovog hrama, stadiona). Po završetku obilaska, polazak za Solun. Dolazak u Solun u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
6.DAN:             SOLUN – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje soba do 12.00 časova. Panoramsko razgledanje grada autobusom (crkve Sv. Dimitrija, gradskih zidina, Trijumfalne kapije, Bele Kule, Rotonde…) sa posetom Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik. Odlazak do tržnog centra Cosmos. Polazak za Beograd oko 18h po lokalnom vremenu. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
7.DAN:             BEOGRAD
Dolazak u ranim jutarnjim satima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Cena  aranžmana po osobi:                  Htl 3*   245 Eur

Hoteli *** nalazi se u širem centru Atine i Soluna. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, telefonom... Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za efektivu, na dan uplate.
100 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 15 dana pre početka aranžmana

FAKULTATIVNI IZLETI:
Argolida – 35 Eur po osobi.
Cena izleta je podložna promeni u zavisnosti od broja prijavljenih putnika, (min.  putnika za realizaciju izleta je 20)

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz autobusom (visokopodni ili doubledecker) na navedenoj relaciji, smeštaj u Atini u hotelu sa 3*  na bazi 3 noćenja sa doručkom i Solunu u hotelu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u 1/2 ili 1/2+1 sobama, panoramsko razgledanje Atine i Soluna sa posetom Zejtinliku, ulaznice za Meteore i Delfe, međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, po osobi za sve putnike od 3 meseca do 83 godine starosti u vidu medicinske asistencije po uslovima Wiener Stadtischeosiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Wiener Stadtische osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 Eur a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi. Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije), uslugu viziranja pasoša za državljane Srbije iusluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera, usluge vodiča - pratioca prema programu i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i zemalja kroz koje prolaze.

VAŽNA NAPOMENA:
Putnik je u obavezi da blagovremeno dostavi neophodna dokumenta za pribavljanje vize, za čiju valjanost jemči sam putnik, a u suprotnom podleže odredbi člana 10 Opštih uslova putovanja Organizatora.. Krajnji rok za predaju dokumenata za vizu je 20  dana pre početka aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja grčke vize ( grupne ili individualne ) i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl. 10 Opštih uslova putovanja Organizatora. Za sve polaske posle 01. novembra 2009. godine, za viziranje je neophodno dostaviti nove – crvene pasoše. Za realizaciju grupne vize neophodan minimalni broj putnika je 15, u suprotnom putnici su u obavezi da sami rade individualnu vizu. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 35 putnika. U suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo promena redosleda pojedinih sadržaja u programu.

SABRA COMPANY, licenca kategorije A, broj 13 izdata 26.01.2006. god. Nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: "Argus ", licenca A kategorije, broj 1 izdata izdata 30.12.2005. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora