:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

Severna Italija

(6 dana autobusom (3 noćenja))

Piza - Firenca - Bolonja - San Marino - Ravena

Polazak: 01. novembar 2013.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (01.11.)      BEOGRAD
Polazak oko 18:00h sa velikog parkinga Sava centra (savska strana). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Pizi.
2. dan (02.11.)      PIZA - MONTEKATINI
Prepodnevni dolazak u Pizu. Po dolasku obilazak grada: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kampo Mirakul... Slobodno vreme nakon obilaska. Nastavak putovanja za Montekatini - poznate italijanske banje. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan (03.11.)      MONTEKATINI - FIRENCA - MONTEKATINI
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Firence, grada u kome su živeli i radili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo... Obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviđena grupna poseta), most Vekio na reci Arno... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima povratak u Montekatini.  Slobodno veče. Noćenje.
4. dan (04.11.)      MONTEKATINI - BOLONJA - RIMINI
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak prema Bolonji. Po dolasku obilazak grada: spomenik Neptunu, bazilika San Petronio, univerzitet, Due Tori, palata Banki, palata Notai, palata Akursio, trg Mađore... Slobodno vreme
nakon obilaska. Nastavak putovanja do Riminija, jednog od najlepših gradova na obali Jadranskog mora. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan (05.11.)      RIMINI - SAN MARINO - RAVENA
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak prema San Marinu. Po dolasku obilazak grada: čuvene tvrđave San Marina, bazilika Sv.Marina, Narodna palata...Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Polazak za Ravenu. Po dolasku, obilazak grada: bazilika San Frančesko, mauzolej Gale Placidije, Danteov grob, bazilika San Vitale... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6. dan (06.11.)      BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi: 219 Eur

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak - gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom), smeštaj u Montekatiniju (2 noćenja sa doručkom - kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama, smeštaj u Riminiju (1 noćenje sa doručkom - kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama, obilasci prema programu (Piza, Bolonja, San Marino, Ravena), troškovi organizacije i vođenja aranžmana, usluge licenciranog pratioca grupe

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, obavezna gradska komunalna taksa u Montekatiniju (uvedena 01.01.2012, plaća se na recepciji hotela) - za boravak u hotelima sa 2 i 3* 1 po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* 1.40 € po noćenju / po osobi, obavezna gradska komunalna taksa u Riminiju (uvedena 01.10.2012, plaća se na recepciji hotela) - za boravak u hotelima sa 3* 1.50 po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* 2.50 € po noćenju / po osobi, ulaznice i fakultativni izleti, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
Cene su izražene po osobi, podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika,  deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno
- Firenca 30 € / 20 € deca
Napomena: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

POPUSTI:
- deca do 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
- deca od 2 do 12 godina imaju popust 10% na cenu aranžmana u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju pomoćni ležaj u hotelu)     
- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi‚ na pomoćnom ležaju ima popust 5% na cenu aranžmana

SOPSTVENI PREVOZ:
Cena  aranžmana se umanjuje za 60 € (odrasli) i 40 € (deca od 2-12 god.)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA:(mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana)
Novi Sad - polazak sa parkinga kod Lokomotive doplata 15 € po osobi (minimum za realizaciju transfera je 10 plativih putnika).

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta
- Montekatini, Hotel Alba 3*   www.hotelalba.org
Nalazi se u centru Montekatinija. Hotel raspolaže sa restoranom i barom. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), telefon, TV i klimu uređaj. Doručak - kontinetalni švedski sto.
- Rimini, Hotel Bianca Mano 3*   www.hotelbiancamanorimini.com
Nalazi se u strogom centru Riminija, blizu Felini parka, na oko 50m od mora. Hotel je renoviran 2012. godine, ima restoran, bar.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/wc), telefon,TV i klimu uređaj. Doručak – kontinetalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.U slučaju da su u pitanju Ibis Budget hoteli, pomoćni ležaj je krevet na sprat zbog čega treća odrasla osoba ima popust u iznosu od 20 %.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:                      
- Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 45 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskladjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije. 

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: VIVA, licenca broj OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 02.02.2010. godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 7 od 19.08.2013.