:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Slovenija

Ljubljana - Kranj - Klagenfurt - Bled
(4 dana autobusom (2 noćenja))

Polazak: 8. novembar 2013.

 
Program putovanja za polazak 17.10.2013.:

1. dan (četvrtak, 17.10.)    BEOGRAD - LJUBLJANA
Sastanak grupe u 21.30h  kod železničke stanice “Prokop” (stara okretnica kod Ulice Dragana Mancea (bivša Gučevska), ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća”, pored “Partizanovog” stadiona) i polazak u 22.00h. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan (petak,18.10.)          LJUBLJANA - KRANJ
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada: Prešernov trg, Tromostovje, Riblji trg,  Univerzitet... i kraće slobodno vreme za individualna razgledanja. Nakon prepodneva u Ljubljani, kraća vožnja do Kranja i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.    
3. dan (subota, 19.10.)       KRANJ - KLAGENFURT - PODBREŽJE - KRANJ
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili  fakultativni izlet do Austrije i poseta Klagenfurtu uz mogućnost šopinga u najvećem tržnom centru južne Austrije u centru Klagenfurta  City Arkaden.  U večernjim satima mogućnost fakultativne posete tipičnoj slovenačkoj kmetiji u Podbrežju - jednoj od najboljih u Sloveniji uz mogućnost kupovine domaćih proizvoda. Noćenje.
4. dan (nedelja, 20.10.)      KRANJ - BLED - BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka, odjava iz  hotela i kraća vožnja do Bleda.  Slobodno vreme na Bledu za šetnju pored jezera, obilazak crkvice ili vožnju brodićem (individualno); rastanak od ovog istinskog dragulja prirode - neka bude uz kafu i pravu "blejsku kremšnitu". Sastanak grupe  i polazak za Srbiju oko 13.00h. Dnevno-noćna vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko 22.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Kraj programa.

Program putovanja za polazak 08.11.2013.:

1. dan (petak, 08.11.)         BEOGRAD - KRANJ
Sastanak grupe u 21.30h  kod železničke stanice “Prokop” (stara okretnica kod Ulice Dragana Mancea (bivša Gučevska), ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća”, pored “Partizanovog” stadiona) i polazak u 22.00h. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan (subota, 09.11.)       KRANJ - KLAGENFURT - KRANJ
Dolazak u Kranj u jutarnjim satima i slobodno vreme do smeštaja u hotel ili fakultativni izlet u Klagenfurt. Po dolasku u prestonicu Koruške Austrije i važnog univerzitetskog centra - kraće, informativno razgledanje grada i slobodno vreme uz mogućnost šopinga u najvećem tržnom centru južne Austrije u centru Klagenfurta - City Arkaden.  Povratak u Kranj i smeštaj u hotel. Noćenje.    
3. dan (nedelja, 10.11.)      KRANJ - BLED - PODBREŽJE - KRANJ
Doručak. Slobodan dan u Kranju za šetnju istorijskim delom grada gde neke od starinskih kuća, danas potpuno obnovljene,  potiču još iz 14. veka  ili fakultativni izleti do Bleda - istinskog prirodnog dragulja i  tipične slovenačke kmetije u Podbrežju - jednoj od najboljih u Sloveniji uz mogućnost kupovine domaćih proizvoda. Povratak u hotel. Noćenje.
4. dan (ponedeljak, 11.11.)               KRANJ - LJUBLJANA - BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka, odjava iz  hotela i kraća vožnja do Ljubljane i informativno razgledanje grada: Prešernov trg, Tromostovje, Riblji trg,  Univerzitet... kraće slobodno vreme i polazak za Srbiju oko 13.00h. Dnevno-noćna vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko 22.00h ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

 

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi:   
 HOTEL CREINA 3*: 99 Eur
Doplata za 1/1 sobu (radi se na upit): 30 eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu akontacije u iznosu od 35 Eur, a ostatak - gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) u hotelu Creina 3* u centru Kranja u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, troškovi međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 Eur, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije, osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća), obilasci prema programu, usluge vodiča  i troškovi organizacije putovanja u celini.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Polupansion (doplata za večeru u hotelu za obe noći u iznosu 20 Eur i plaća se predstavniku organizatora putovanja na licu mesta), troškovi fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,  individualni troškovi koje putnici naprave u toku putovanja, svi drugi nepomenuti troškovi.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Poludnevni izlet do Klagenfurta  15 Eur i obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča, poseta kmetiji u Podbrežju sa degustacijom 8 Eur.
Minimalan broj prijavljenih za izlet u Klagenfurt je 30 putnika, za degustaciju vina 20 putnika. U slučaju manjeg broja zainteresovanih putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate.

OPIS HOTELA:
Hotel Creina 3* se nalazi u centru Kranja u blizini sportskog centra. Sobe su ukusno opremljene sa  TWC, TV-om, fenom I mini barom (uz doplatu). Gostima hotela na raspolaganju restoran, bar. Od Ljubljane je udaljen oko 25km, Bleda 29 km I od Klagenfurta oko 60 km. www.hotelcreina.si

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora.
Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.

 
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA
U slušaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Argus, licenca broj OTP 1/2010, izdao APR, Registar turizma 20.01.2010. godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 3 od 02.09.2013.