:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Budimpešta

(6 dana autobusom (3 noćenja))

29.12.2012. - 03.01.2013.

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD - HORGOŠ
Sastanak grupe na parkingu kod hotela “Kontinental” (savska strana) u 22.30 sati. Polazak autobusa u 23.00 sati. Vožnja kroz Srbiju i Mađarsku. Putovanje sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Prelazak srpsko - mađarske granice kod Horgoša.
2. dan BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom sa obilaskom Pešte i Budima: Trga heroja, Andraši bulevara - Opera, bazilika Sent Ištvana, Parlamenta, Ribarske kule, Matijaševe katedrale, Kraljevskog dvora, brda Gelert i Citadele. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan BUDIMPEŠTA
Doručak. Slobodan dan. Fakultativni doček Nove Godine. Noćenje.
4. dan BUDIMPEŠTA
Doručak. Slobodan dan. Mogućnost fakultativnog odlaska na reprizu Novogodišnjeg dočeka. Noćenje.
5. dan BUDIMPEŠTA /SENT ANDREJA - BUDIMPEŠTA/ - HORGOŠ
Doručak. Sobe se napuštaju do 9 sati. Mogućnost fakultativnog izleta autobusom za Sent Andreju. Po dolasku obilazak Sent Andreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, kuća Jakova Ignjatovića, Grčka crkva, muzej Srpske pravoslavne crkve, Saborna (Beogradska) crkva, krst Kneza Lazara, Srpska škola... Slobodno vreme. Povratak u Budimpeštu. Mogućnost fakultativnog odlaska u čuveni restoran “Ser Lanselot“ čiji je enterijer inspirisan srednjim vekom ( www.sirlancelot.hu ). Polazak za Beograd u kasnim večernjim satima, nakon kraćeg zadržavanja na aerodromu “List Ferenc”. Putovanje sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
6. dan BUDIMPEŠTA - BEOGRAD
Vožnja kroz Mađarsku i Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena aranžmana po osobi: 129 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO: 
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u  Budimpešti, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni program i polisa međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni doček Nove godine: svečani doček na brodu - 60 Eur u trajanju od 22.00 do 02.00 sata, uključena je večera na bazi švedskog stola, piće sa ograničenom konzumacijom, muzika uživo.
Doček u diskoteci - 35 Eur, u cenu je uključeno piće sa neograničenom konzumacijom.
Poludnevni izlet autobusom „Sent Andreja“  - 10 Eur.
Restoran “Ser Lanselot” ( www.sirlancelot.hu ) - 35 Eur, uključena kompletna večera, program, 1 piće.
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika izleti bi mogli da budu
izvedeni uz korigovanje cene. Plaćanje izleta je u Mađarskoj, isključivo u evrima i u efektivi.

SMEŠTAJ:
Hotel poput hotela „Zuglo”,  www.zuglohotel.hu , kategorije tri zvezdice, van centra grada. Svaka soba ima kupatilo, SAT/ TV, direktnu telefonsku liniju...Doručak je kontinentalni - usluživanje. Organizator zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, kategorije tri zvezdice.

VAŽNE NAPOMENE:
Postoji  mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici organizatora. Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU zbog činjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa. . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema Opštim uslovima putovanja organizatora.    
Organizator putovanja  zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja  za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.                                          
U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.                                                                                         
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost  za njihov eventualni  gubitak, nestanak ili kradju tokom trajanja  putovanja .                                                                                                         
Uslovi korišćenja  putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije ; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem  prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

                ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 2 od 10.12.2012.