:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Budimpešta i Beč

(5 dana autobusom)

30.12.2011. - 03.01.2012.

Program putovanja:

1. dan – 30.12.                     Beograd – Budimpešta
Polazak sa parkinga ispred Sava centra (savska strana) u 23:00 h. Noćna vožnja sa kraćim odmorima preko Horgoša i Kečkemeta.
2. dan – 31.12.                     Budimpešta – Doček nove godine
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Razgledanje grada sa stručnim lokalnim vodičem (Trg Heroja, bulevar Andraši sa trgom Oktogon, Baletski institut, Opera, Ruzveltov trg, lančani most Sečenji, Ribarske kule, Crkva kralja Matije, kraljevski dvorac, Citadela, most Eržebet, ulica Rakoci, ulica Vaci). Smeštaj u izabranom hotelu. Pripreme za doček Nove godine koji se održava na trgovima i ulicama. Transfer autobusom do centra radi dočeka Nove godine. Noćenje.
3. dan – 01.01.12.               Budimpešta – Sent Andreja
Doručak. Fakultativni obilazak Sent Andreje sa stručnim  lokalnim vodičem: Trg Vuka Karadžića, crkve Požarevačka, Grčka, Beogradska, kuća Jakova Ignjatovića, krst cara Lazara, muzej Srpske Pravoslavne crkve, Trgovački trg.. Povratak u Budimpeštu . Fakultativni obilazak Budimpešte brodom sa lokalnim vodičem u trajanju od jednog sata Noćenje.
4. dan – 02.01.                     Budimpešta – Beč
Doručak. Polazak za Beč (220km). Panoramsko razgledanje grada sa stručnim vodičem: Zgrade Narodnog parlamenta, Gradske Skupštine, Pratera, Muzeja lepih umetnosti, Tornja na Dunavu, Carske palate (Hofburg), zgrade. Smeštaj u hotel. Noćenje. 
5. dan – 03.01.                     Beč – Beograd
Doručak. Fakultativni obilazak baroknog dvorca Šenbrun (letnja rezidencija habzburške dinastije). Polazak za Beograd u 15:00. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima. Kraj programa. 

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Bec

Cena aranžmana po osobi: 165 Eur

Doplata za 1/1 sobu: 70 €
Dete do 12 godina na pomoćnom ležaju: 141 €


Za aranžman bez prevoza popust iznosi 35 €

OPIS HOTELA:
Budimpešta  Hotel ACHAT 4*
www.achat-hotel.com
Hotel je udaljen 10 min. vožnje gradskim prevozom od centra grada. Sobe imaju: SAT TV, telefon, kupatilo. Smeštaj može biti u 1/1, 1/2 (1/3 sobe – pomoćni ležaj samo za dete). Doručak – samoposluživanje (izbor više jela).
Beč  Hotel ARTIS 4*  www.artis-hotels.at
Hotel je udaljen 10 min. vožnje gradskim prevozom od centra grada. Sobe imaju: SAT TV, telefon, kupatilo. Smeštaj može biti u 1/1, 1/2 (1/3 sobe – pomoćni ležaj samo za dete). Doručak – samoposluživanje (izbor više jela).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.
Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker prosečne udobnosti sa audio i video opremom,  bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i korišćenja WC-a i dr. tokom putovanja), 2 noćenja sa doručkom  u  hotelu sa 4* u  Budimpešti, 1 noćenje sa doručkom  u  hotelu sa 4* u  Beču, razgledanje Budimpešte i Beča, usluge stručnog lokalnog vodiča na našem jeziku, troškovi organizacije putovanja, usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti, individualni troškovi putnika, međunarodno putno osiguranje, ostale nepomenute usluge

FAKULTATIVNI IZLETI:
Brod u Budimpešti - 15 €, Sent Andreja- 10 €, Šenbrun palata (Imperial tura) – 15 €
Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 30 putnika. Prijava i uplate na licu mesta.

UPUTSTVA I NAPOMENE:
● Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.
● Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.
● Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
● Putnici sami snose odgovornost  za  lična  i putna dokumenta i njihovu validnost.
● Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
● Organizator putovanja ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju  fakultativnih lokalnih izleta u organizaciji ino partnera.
● Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Filip travel će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste.
● Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.
● U slučaju da putnik i učesnici u putovanju ne poštuju gore navedena uputstva i napomene, te na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova, organizator putovanja ne snosi odgovornost, već celokupan iznos štete i/ili dodatnihtroškova snosi putnik.
● Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Predviđen raspored privremenog zaustavljanja - zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti i kapaciteta stajališta i uslova na putu.

POPUSTI za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomoćnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine nemaju svoj ležaj u hotelu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja.
VAŽNO! Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje putnika za slučaj otkazivanja aranžmana od strane Organizatora je 5 dana pre početka putovanja. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Filip travel, licenca broj OTP 196/2010, izdao APR, Registar turizma 10.02.2010. godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 1 od 28.09.2011.