:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Moskva

(5 dana avionom)
30.12.2010. - 03.01.2011.
 

Program putovanja:

1. dan - 30.12.      BEOGRAD - MOSKVA
Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let JAT-a za Moskvu u 12:55 časova (let JU 132). Dolazak na moskovski aerodrom u  17:40 časova. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Uveče, u pratnji vodiča, obilazak Moskovskog metroa (fakultativno), posebno nekih od najlepših metro stanica, nalik na muzeje (mozaici, skulpture). Noćenje.
2. dan - 31.12.      MOSKVA
Dolazak. Razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. U produžetku razgledanja grada, poseta muzeju Panorama Borodinske bitke (fakultativno). Odlazak na Crveni trg (sa vodičem, metroom), na kome se tradicionalno, uz veličanstven vatromet, dočekuje Nova godina. Noćenje.
3. dan - 01.01.      MOSKVA
Doručak. Pre podne slobodno vreme za odmor.  Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre. Slobodno vreme. Noćenje.
4. dan - 02.01.      MOSKVA
Doručak. Fakultativni program: Kremlj, teritorija sa obilaskom Uspenske i Arhangelske crkve, Car zvono, Car top i Oružana palata, riznica carske Rusije. Tretjakovska galerija, najbogatiji muzej sa radovima ruskih umetnika. Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan - 03.01.      MOSKVA - BEOGRAD
Doručak. Pre podne slobodno. Transfer do aerodroma.  Let za Beograd u 19:00 časova (let JU 133). Dolazak u  Beograd u 20:05 časova.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena aranžmana po osobi: 485 Eur
Doplata za 1/1 sobu: 90 eur

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Avio prevoz Beograd - Moskva - Beograd, smeštaj u Moskvi u hotelu Kosmos 3+*, u standardnim dvokrevetnim sobama na bazi 4 noćenja sa doručkom, transferi prema programu, panoramsko razgledanje Moskve, usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča; troškovi organizacije aranžmana.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Aerodromske takse u Beogradu i Moskvi (cca 85 Eur - u dinarkoj protivvrednosti, podložne promeni, plaćaju se u agenciji), međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni program, individualni troškovi putnika i druge nepomenute usluge.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% od cene aranžmana, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.
U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
Ukoliko stranka ne reguliše plaćanje u navedenom roku, smatraće se da je odustala od putovanja u skladu sa Opšim uslovima putovanja organizatora.

FAKULTATIVNI PROGRAM:
● Panorama Borodinske bitke (u okviru razgl. grada) 20 EUR
● Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve), Oružana palata  55 EUR
● Tretjakovska galerija 20 EUR
● Sergijev pasad  (bivši Zagorsk) 35 EUR
● Obilazak moskovskog metroa  10 EUR
U sve cene uračunato je: vodič, autobus, ulaznice

VAŽNO:
● Prilikom prijave, putnici su dužni da naglase koje pasoše poseduju. Za građane Srbije koji poseduju crveni pasoš viza nije potrebna. Za građane Srbije sa starim - plavim pasošem  potrebna je viza koja se dobija na osnovu vaučera u konzulatu Rusije.
Posebno molimo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, dragocenostima i vrednim stvarima, jer organizator putovanja ne snosi odgovornost za gubitak ili krađu istih tokom celog putovanja.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom  zbog okolnosti koje, u trenutku postavljanja programa, nisu bile poznate.

OPISI HOTELA:
Hotel Kosmos 3+*
Ovaj hotelski kompleks, nalazi se u jednoj od glavnih ulica grada, na Prospektu Mira, 35 km od aerodroma, preko puta ogromnog izložbenog  centra, ranije poznatog kao VDNH.U sadržaju hotela su restorani, fitness centar, bazen, sauna, solarijum, bouling, bilijar, kazino. Hotel ima 1777 soba, koje su opremljene TV-om (satelitski programi), telefonom, mogućnost korišćenja interneta. U koncertnoj sali hotela se održavaju koncerti folklora. Doručak - švedski sto. 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 20 putnika. U suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 15 dana pre datuma polaska.

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Kompas Beograd, licenca broj OTP 118/2010, izdao APR, Registar turizma 04.02.2010. godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora