:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Pariz

(5 dana avionom (4 noćenja))
30.12.2017. - 03.01.2018.
PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan, 30.12.2017.             BEOGRAD - PARIZ
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” 2h pre poletanja kod šaltera Plana Tours-a broj 705. Poletanje aviona u 06:35h (JU 310). Dolazak u Pariz u 09:15h. Panoramsko razgledanje grada: Opera, trg Vandom, Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trokadero, Sajo, Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam…Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.  
2. dan, 31.12.2017.             PARIZ - VERSAJ - PARIZ
Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet do velelepnog dvorca Versaj iz XVI veka, u kome je bila rezidencija kralja Luja XIV, koga su nazivali – Kralj Sunca. Obilazak dvorca i šetnja predivnim parkom. Nakon obilaska povratak u Pariz. Fakultativno: Vožnja brodom po Seni. Nakon vožnje slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Uveče individualni odlazak na doček Nove 2018. godine. Noćenje.
3. dan, 01.01.2018.             PARIZ - DIZNILEND - PARIZ
 Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili celodnevni fakultativni odlazak u Diznilend. Noćenje.
4. dan, 02.01.2018.             PARIZ - LUVR - PARIZ
Doručak. Slobodan dan ili fakultativni odlazak do jednog od najčuvenijih muzeja na svetu – Luvra. Slobodno poslepodne. Noćenje
5. dan, 03.01.2018.             PARIZ - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do 17:30h. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u 20:35h (JU 315). Sletanje na aerodrom „Nikola Tesla“ u 22:55h. Kraj programa.

 

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena aranžmana po osobi:
termin putovanja
hotel
cena po osobi
first minute do 30.10.2017.
30.12.2017-03.01.2018
Ibis Paris la Defensecentre 3*
535 evra
515 evra

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.
Akontacija 40% prilikom rezervacije, a ostatak - u gotovom , platnim karticama (Dina, VISA; Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express)  ili čekovima građana na  4 jednake mesečne rate, najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.U slučaju promena na monetarnom tržištu i na tržištu roba i usluga, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena

CENU  ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Avio prevoz na relaciji Beograd – Pariz – Beograd (prevoznik Air Serbia),  transfer aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto), razgledanja i obilasci prema programu, usluge lokalnih vodiča, agencijske usluge

CENU  ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Aerodromske takse: 126€ (na dan objavljivanja programa - podložne promeni); fakultativni programi; međunarodno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.
 
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:
Vožnja brodom po Seni - 15 € odrasli / 10 € deca do 12 god.; Dvorac Versaj - 70 € odrasli / 40 € deca do 18 god. obuhvata: ulaznicu za dvorac VERSAJ, usluge lokalnog vodiča na srpskom jeziku, autobuski prevoz na relaciji Pariz – Versajski dvorac – Pariz;  Luvr - 40 € odrasli / 20 € deca do 18 god. obuhvata: ulaznicu za muzej i usluge lokalnog vodiča na srpskom jeziku ( odlazak i povratak metroom) ;  Diznilend - 90 € odrasli / 70 € deca do 11.god. uključuje: jednodnevnu ulaznicu + pratioca + autobuski prevoz na relaciji Pariz – Diznilend - Pariz
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 15 putnika (po navedenim cenama). Prijavljivanje i pladanje izleta je priikom prijavljivanja za putovanje. .

SMEŠTAJ U NAVEDENOM HOTELU:  
Ibis Paris la Defense Centre 3*
Lokacija: Hotel se nalazi u modernom delu Pariza – Defansu, na 180 m od stanice metroa Esplanade de La Defense (linija 1, koja povezuje La Defense, moderni poslovni deo grada, sa Trijumfalnom kapijom, Jelisejskim poljima i Luvrom. Od velikog šoping centra „Les 4 temps“ je udaljen samo jednu stanicu metroa. Sadržaj hotela: Hotel pripada lancu hotela ibis i raspolaže sa ukupno 286 soba, restoranom, kafeterijom, kongresnim salama. Smeštaj: Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomodnim ležajem (isključivo za dete do 12 godina), opremljene modernim nameštajem, kupatilom sa fenom za kosu, klimom, SAT TV-om, besplatnim WiFi-om. Usluga: Nodenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja – kontinentalni švedski sto) Više informacija o hotelu na www.ibis.com/gb/hotel-0771-ibis-paris-la-defense-centre/index.shtml

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  170 evra

POPUSTI:
- deca do 12 godinau pratnji dve odrasle osobe u 1/2+1 sobama imaju popust 20 evra

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici organizatora putovanja
-Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:                      
- Proveriti dva dana pre putovanja tačno vreme poletanja aviona
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
-Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Aranžman je rađen na bazi od minimum 15 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine i obnovio 05.02.2016. godine. nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: PLANA TOURS, Beograd, Nušićeva 21,
licenca broj OTP 506/2016, izdao APR, Registar turizma 04.03.2010. godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora