:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Rim

(5 dana avionom (4 noćenja))
30.12.2013. - 03.01.2014.

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD – RIM
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera broj 705 agencije Sabra travel u 16 sati. Let za Rim (JU 534) u 17.50 sati. Sletanje na aerodrom „Fjumićino” u Rimu, u 19.25 sati. Transfer i smeštaj u hotel. Noćenje.  
2. dan               RIM
Dorucak. Polazak na panoramsko razgledanje »večnog« grada: crkva sv. Pavla, Cestijeva piramida, Karakaline terme, antički stadion, cirkus Maksimus koji se nalazi između rimskih brda Aventin i Palatin, Trg Venecija, Kapitol, Forum, Koloseum, crkva sv. Petra u lancima... Slobodno popodne. Individualni doček Nove godine. Nocenje.
3. dan               RIM - VATIKAN
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak Vatikanskih muzeja i čuvene Sikstinske kapele čiji je svod oslikao Mikelanđelo scenama iz Biblije početkom XVI veka, veličanstvenog trga sa kolonadama i bazilike sv. Petra u Vatikanu u kojoj se nalazi poznato remek delo Mikelanđela “Pijeta”. Noćenje.
4. dan               RIM - TIVOLI
Doručak. Slobodan dan ili poludnevni fakultativni izlet u Tivoli i poseta kompleksu „Villa d’Este“ sa prekrasnom baštom i raskošnom renesansnom palatom, rezidencijom kardinala Hipolita II d’Este, poznatog po nastojanju da na svaki način postane papa što mu nije pošlo za rukom. Palatu krase mnogobrojni  mozaici i barokne fontane koje imitiraju zvuke cvrkut ptica i orgulje. Povratak u hotel. Noćenje
5. dan                RIM - BEOGRAD
Doručak. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodno vreme do transfera do aerodroma oko 17.45 sati. Let za Beograd (JU 535) u 20.40 sati. Sletanje u Beograd u 22.05 sati.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena paket aranžmana po osobi: 299 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 9 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  avionske, aerodromske i administrativne takse (oko 135 evra) u Beogradu i Rimu (koje su podložne promenama i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u poslovnici Sabra travela), nova gradska komunalna taksa (uvedena u Rimu od 1. januara 2011.) u iznosu od 3 evra dnevno za hotele kategorije pet i četiri zvezdice i 2 evra dnevno po osobi za hotele kategorije  tri zvezdice (koju putnici plaćaju na recepciji hotela prilikom dolaska) i fakultativni izleti: Poludnevni izlet autobusom „Vatikan“. Cena - 50 evra.
(U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel - Vatikan, ulaznica, slušalice za Vatikanske muzeje i usluge lokalnog vodiča). - Poludnevni izlet autobusom „Tivoli“. Cena –60 evra.  (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Tivoli – hotel, ulaznica i usluge lokalnog vodiča)- Doček Nove Godine – mogućnost dočeka u restoranu (cena cca 110 evra)

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna  promeni.

NAPOMENE
:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

OPISI HOTELA :
Smeštaj je obezbeđen u jednom od hotela iz lanca Seb Raeli (www.sebraeli.net ) kategorije tri zvezdice. Lanac hotela Seb Raeli ima devet hotela kategorije dve, tri i četiri zvezdice koji se nalaze u centru Rima kod stanice Termini. Hoteli imaju recepciju i restoran za doručak. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene. Doručak je kontinentalni sa posluživanjem.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 25 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 18.10.2013.