:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Tunis - Sousse i Port el Kantaoui

(8 ili 15 dana avionom)
 

PROGRAM PUTOVANJA: 

1.dan putovanje Beograd - Tunis Sastanak putnika na aerodromu »Nikola Tesla« kod šaltera Argus Tours-a dva sata pred poletanje. Predviđeno poletanje za Tunis (grad) letom  TU227  u 09.55  časova. Posluženjeu avionu. Sletanje u Tunis (grad) predviđeno oko 11.55 časova. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2.dan-7./14. dan Tunis
-Posluženje u avionu. Sletanje u Beogradu predvidjeno oko 9:15h, u zavisnosti od reda letenja avio kompanije. Avio kompanija Tunisair,  zadržava pravo, da se usred nedovoljnog broja putnika na letu Beograd-Tunis (grad )-Beograd promene detanji leta, prevoz u povratku obavi preko Beča.

8./15. dan
Putovanje Tunis-Beograd  -Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom TU226 u 07.10.časova.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Paket aranžman 8/15 dana: avion (redovna linija Tunisair-a) + transfer + smeštaj+
uključena obavezna svečana večera 31.12.2011. (osim u hotelu Le Monaco) + međunarodno putno osiguranje (do 10.000 Eur)
Cena paket aranzmana: Iznos iz tabele u Eur po osobi
HOTEL
Tip sobe
Usluga
27.12.
03.01.
03.01
10.01.
10.01
17.01.
Sousse JINENE 3*
Standardna soba 1/2
PP
339 *
269
269
I  dete 02-12
250
195
195
II dete 02-12
250
195
195
Sousse HANA BEACH 3*
Standardna soba 1/2
PP
329 *
255
255
I  dete 02-3.99
175
145
145
II dete 04-12
240
185
185
Sousse CHAMS EL HANA 3*
Standardna soba 1/2
PP
335 *
259
259
I  dete 02-12
245
190
190
II dete02-12
245
190
190
Sousse HANA RESIDENCE 4*
Standardna soba 1/2
PP
359 *
275
275
I  dete 02-3.99
175
145
145
II dete04-12
260
200
200
Sousse LE MONACO 4*
Standardna soba 1/2
PP
329
295
295
I  dete 02-5.99
175
145
145
II dete 06-12
245
210
210
Sousse TEJ MARHABA 4*
Standardna soba 1/2
PP
429 *
339
339
I  dete
300
250
250
II dete
300
250
250
Sousse ROYAL JINENE  4*
Standardna soba 1/2
PP
365 *
289
289
I  dete 02-12
265
210
210
II dete 02-12
265
210
210
Port El K VINCCI KANTAOUI CENTAR 4*
Standardna soba 1/2
PP
399 *
279
279
I  dete
280
205
205
II dete
280
205
205
Legenda:   PP – polupansion;  Al (all inclusive) – sve uključeno po hotelskim pravilima

POPUSTI ZA DECU:
Popusti za decu se primenjuju samo u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi
● deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, Nemaju mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu, plaćaju 35€ koje obuhvata i međunarodno putno osiguranje.
● ukoliko su dva deteta uzrasta do 5.99 godina (zavisno od hotela), jedno dete plaća cenu drugog deteta u svim hotelima
● dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
● ukoliko dete od 02-12 godina koristi pomoćni ležaj, plaća cenu drugog deteta
● deca od 2-12 god. imaju popust 50 % na doplatu za All inclusive.

POPUSTI I DOPLATE:
● doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 40%, od cene aranžmana. 
● popust na treći ležaj (pomoćni ležaj), za odraslu osobu iznosi 5% od cene aranžmana, osim u hotelima Tej Marhaba-Sousse, gde nema popusta na treći ležaj (pomoćni ležaj)
● u slučaju spajanja 2 smene, naplaćuje se cena aranžmana predviđena iznosom iz tabele, za svaku smenu, uz smanjenje cene aranžmana druge smene za 100 € za odrasle i 75 € za decu od 02 godine do 12 godina.

USLOVI I
NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 130 Eur po osobi, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.
Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Selection Voyages, 2080 Ariana, Tunis.

VAŽNE NAPOMENE:
Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (polupansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana!  Programom predviđene usluge (polupansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel, do trenutka napuštanja hotela (sobe), a prema hotelskim pravilima. Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Pomoćni ležaj u gotovo svim hotelima u Tunisu, je sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu . Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat.Usobese, po pravilu,ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 10.00 časova poslednjeg dana boravka. Oznaka kategorije hotela u programu jez vanična, i vazeca na dan zakljucenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relavantne. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Prevoz avionom redovnom linijom Tunisair-a, na relaciji Beograd – Tunis (grad) - Beograd, transfer aerodrom - hotel - aerodrom, boravak od 7 ili 14 noćenja na bazi odabrane usluge, kao i obaveznu svečanu Novogodišnju večeru 31.12.2011. osim u hotelu, Le Monaco gde se ne organizuje svečana Novogodišnja večera, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, troškove međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća i usluge predstavnika agencije.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Avio takse 31.38€(16.5€-putnički servis aerodroma Nikola Tesla, 3.30€-sigurnosna taksa, 10.60€-taksa aerodrom Tunis 0.98 € naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije) i YQ taksa trenutno oko 53,72€ - (avio kompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu) - koje se plaćaju u agenciji uz aranžman, najkasnije 10 dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti - takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama),individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi, troškovi fakultative i bakšiša na fakultativnim izletima, troškovi ostalih osiguranja, ostali troškovi.
Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Selection Voyages, 2080 Ariana, Tunis.

NAPOMENA:
Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački 10 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours-a. Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

Za obaveštenje o tačnom vremenu poletanja aviona iz BEOGRADA, obavezno kontaktirati agenciju dva dana pred put.
Aranžman je rađen na bazi minimum 10 putnika, po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje, o otkazu i promeni aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Argus, licenca broj OTP 1/2010, izdao APR, Registar turizma 20.01.2010. godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 1 od 24.10.2011.