:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Venecija

(5 dana autobusom (2 noćenja))
29.12.2012. - 02.01.2013.

Program putovanja:

1. dan (subota) NOVI SAD, BEOGRAD
Polazak sa parkinga ispred hotela Continental (savska strana) u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan (nedelja)                        VENECIJA
Dolazak u jedan od tržnih centara u okolini Venecije u jutarnjim satima. Slobodno vreme za šoping. Nastavak putovanja. Smeštaj u hotel. Nakon kraćeg odmora fakultativni polazak za Veneciju. Po dolasku u luku Punta Sabioni ukrcavanje na brod. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Razgledanje grada pešice: znamenitosti na trgu Svetog Marka – bazilika Svetog Marka, most Uzdaha, Duždeva palata... Slobodno vreme, povratak u hotel. Noćenje.
3. dan (ponedeljak)       VENECIJA
Doručak. Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni odlazak za Veneciju na doček Nove Godine pod otvorenim nebom. U dogovoreno vreme povratak u hotel. Noćenje. 
4. dan (utorakLIDO DI JESOLO - BEOGRAD
Posle doručka napuštanje hotela.  Fakultativni izlet u Veronu ( panoramsko razgledanje centralnog dela grada: Trg Bra, Arena, Trg Erba i grobnice porodice Skala, via Macini, Julijina kuća)… Slobodno vreme, nastavak putovanja za Padovu, razgledanje centralnog dela grada ili slobodno vreme do polaska za Beograd. U večernjim satima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Severnu Italiju i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
5. dan (sreda)      BEOGRAD, NOVI SAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima, a po tom i u Novi Sad.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena aranžmana po osobi u hotelu 3*: 119 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u  Lido di Jesolu, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  
Fakultativni izleti: brodska karta Venecija-Punto Sabioni i razgledanje Venecije sa vodičem 15 eura, obilazak Verone i Padove 30 eura, organizovan odlazak u Veneciju za novogodišnje veče 30 eura, doplata za polazak iz Novog Sada 1500 dinara, komunalna taksa (plaća se na licu mesta, od 1 do 3 eur po osobi za noć), troškove medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji), individualne troškove putnika.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

OPIS HOTELA:
LIDO DI JESOLO:
Hoteli poput hotela  „Anny“, 3* Via Bafile ... nalaze u Lidu di Jesolu. Hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni.

VAŽNE NAPOMENE:
Postoji  mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici organizatora. Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU zbog činjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa. . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema Opštim uslovima putovanja organizatora.    
Organizator putovanja  zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja  za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.                                          
U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.                                                                                         
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost  za njihov eventualni  gubitak, nestanak ili kradju tokom trajanja  putovanja .                                                                                                         
Uslovi korišćenja  putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije ; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem  prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

                ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 2 od 10.12.2012.