SABRA TRAVEL CLUB

 
Članstvom u klubu svi naši klijenti stiču niz pogodnosti i privilegija. Bila bi nam čast da svi naši putnici, koji ispunjavaju uslove za članstvo, postanu članovi kluba. Iskoristite sve pogodnosti članstva i postanite član našeg kluba.
 

Članstvom u SABRA TRAVEL CLUB (STC) stiču se sledeća prava i privilegije:
1. Popust 5% na paket aranžmane (dinarski i devizni deo) za apartmanski smeštaj (SABRA organizator putovanja):
   - navedeni popust se MOŽE kombinovati/sabirati sa drugim AGENCIJSKIM* popustima/ponudama, ali samo sa jednim od ponudjenih ukoliko ih u odredjenom trenutku ima više.
   - u slučaju kombinovanja/sabiranja STC popusta sa AGENCIJSKIM popustima/ponudama, plaćanje se vrši po uslovima plaćanja AGENCIJSKIH popusta/ponuda.
2. Popust 5% na paket aranžmane (dinarski i devizni deo) za hotelski smeštaj (SABRA organizator putovanja):
   - navedeni popust se NE MOŽE kombinovati/sabirati sa drugim AGENCIJSKIM popustima/ponudama, već član kluba bira popust koji mu u datom trenutku više odgovara.
    - navedeni popust se MOŽE kombinovati/sabirati samo sa HOTELSKIM popustima/ponudama
   - u slučaju kombinovanja/sabiranja STC popusta sa HOTELSKIM popustima/ponudama, plaćanje se vrši po uslovima plaćanja HOTELSKIH popusta/ponuda
3. Popust 5% na krstarenja (SABRA organizator putovanja):
   - navedeni popust se NE MOŽE kombinovati/sabirati sa drugim AGENCIJSKIM popustima/ponudama, već član kluba bira popust koji mu u datom trenutku više odgovara.
  - navedeni popust se MOŽE kombinovati/sabirati samo sa specijalnim popustima/ponudama brodske kompanije
4. Popust 5% na aranžmane drugih organizatora putovanja: - navedeni popust se NE MOŽE kombinovati sa popustima        organizatora putovanja, već član kluba bira popust koji mu u datom trenutku više odgovara
5. U slučaju klorišćenja samo autobuskog prevoza, popust 5% na autobuski prevoz u organizacijiagencija SABRA
6. Popust 10% na fakultativne izlete u organizaciji agencija SABRA.
7. Popust 5-20% u letovalištima u Grčkoj, u objektima vidno obeleženim nalepnicom SABRA TRAVEL CLUB-a (ukoliko takvi objekti postoje, više informacija možete dobiti od predstavnika na destinaciji).
8. Mogućnost plaćanja svih aranžmana na 12 rata, pod propisanim uslovima od strane agencije SABRA.
9. Redovno informisanje o aktuelnim i specijalnim programima.
10. Da poseduje člansku kartu sa serijskim brojem.
11. Članovi svoja prava mogu ostvariti u svim poslovnicama agencije SABRA, kao i na svim ovlašćenim prodajnim mestima (www.sabra.rs/prodajna_mesta_sr.htm).
12. Popust u GENERALI osiguranju:
      - 20% za osiguranje domaćinstva i stvari domaćinstva
      - 10 % za kasko osiguranje motornih vozila
      - 10% za obavezno osiguranje motornih vozila
Pravo na popust se ostvaruje pod sledećim uslovima:
     - odlaskom u jednu od filijala Generali osiguranja širom Srbije. Lista filijala u kojima je jedino moguće ostvariti popust se nalazi na zvaničnom sajtu Generali osiguranja: http://www.generali.rs/kontakt/lokacije.1049.html
      - davanjem na uvid službeniku filijale originalnu člansku karticu STC
Popust mogu ostvariti:
      - za osiguranje domaćinstva i stvari domaćinstva, kao i obavezno osiguranje od autoodgovornsti, svi članovi kluba.
     - za kasko osiguranje motornog vozila samo članovi kluba koji su novi osiguranici u Generali osiguranju (ne i oni koji su prethodno već bili kasko osigurani u Generali osiguranju).
Kako ostvariti popust:
     - na polisu osiguranja za domaćinstvo i stvari, kao i kasko osiguranje  motornih vozila se ostvaruje na licu mesta, u ovlašćenoj Generali filijali u kojoj se ugovara osiguranje.
    - na polisu obaveznog osiguranja se ostvaruje u agenciji Sabra ili kod partnerskih agencija (subagenata), tako što se prilikom uplate turističkog aranžmana prilaže članska karta STC i fotokopija polise ugovorene isključivo u jednoj od navedenih Generali filijala, (uz original na uvid), a cena aranžmana se umanjuje za iznos koji je jednak 10% cene od bruto cene polise.
13. Besplatne usluge na vozlu člana u auto servisu BIZMA RACING, Beograd:
- kontrola motora i transmisije
- kontrola upravljačkog mehanizma i vešanja vozila
- kontrola kočionog sistema
- kontrola klima uredjaja i instalacije sistema
- dijagnostika svih elektronskih sklopova na vozilu.
- kontrola pneumatika
U slučaju popravke vozila, ukoliko član to želi da uradi u ovom servisu, odobrava se popust od 10% na ugradjene delove, kao i besplatno osnovno članstvo u AMSS

* Pod AGENCIJSKIM popustima/ponudama se podrazumevaju: popusti za rane uplate (10-20% za apartmanski smeštaj, 5-7% za hotelski smeštaj), Eko Hellenic akcija, poklon vaučeri, last minute ponude i drugi popusti koji su objavljeni kao agencijski.

Uslovi za članstvo u SABRA TRAVEL CLUB:
1. Budući član mora poslati e-mail sa podacima na sabratravelclub@sabra.rs ili doći lično u agenciju
2. Član mora biti punoletan
3. Član mora imati najmanje tri putovanja preko naše agencije u prethodnih pet godina
4. Članovi moraju popuniti pristupnicu za članstvo

 
Opšti uslovi članstva u Sabra Travel Club
 

obavezno pogledajte:

First minute ponuda
Last minute ponuda
Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Novosti

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT