:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Austrija

sa posetom Beču, Klagenfuru i Gracu
(5 dana autobusom)
 
Paket aranžman: prevoz, smeštaj i
međunarodno zdravstveno osiguranje (do 30.000 eur)

Polasci: 16. oktobar i 20. novembar 2009.

Program putovanja:

1.DAN  putovanja (petak) :  BEOGRAD – KLAGENFURT.
Sastanak grupe u 21.30 časova kod železničke stanice “PROKOP”, polazak u 22.00 časa. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.DAN (subota) KLAGENFURT – SLOVENIJA.
Dolazak u Klagenfurt, kraće informativno razgledanje grada i slobodno vreme za šetnju i šoping. U popodnevnim satima vožnja prema Kranjskoj Gori i smeštaj u hotel.  NOĆENJE.

3.DAN (nedelja): SLOVENIJA - GRAC - BEČ .
DORUČAK. Nakon doručka sastanak grupe i polazak za Grac. Po dolasku, razgledanje grada: Glavni Trg, Gradska skupština, Opera, Glokenšpil zvono, Kaštel, Katedrala. Nakon razgledanja, slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping, a preporučujemo i posetu ostrvu - mostu na reci Muri sa amfiteatrom, igralištem i kafeterijom, gde uz kafu i kolače možete  uživati u ovom futurističkom čudu Graca 21. veka. Fakultativno, poseta tržnom centru u okolini Graca. U večernjim satima polazak za Beč i smeštaj u hotel.  NOĆENJE.

4.DAN (ponedeljak): BEČ - BEOGRAD .
DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela, sastanak grupe u dogovoreno vreme i orijentaciono razgledanje grada: dvorac Šenbrun – veličanstvena letnja rezidencija austrijskih vladara, Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera,  Univerzitet, katedrala Sv. Stefana. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U kasnim večernjim satima, sastanak grupe i polazak za Beograd. Vožnja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada uz kraća usputna zadržavanja radi odmora. Noćna vožnja.

5.DAN (utorak): BEOGRAD.
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima na mesto polaska. Kraj programa.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi: Hotel 4*/3*      169 eur

Rezervacije 1/1 soba se rade isključivo na upit, uz doplatu.

OPISI HOTELA:
Smeštaj je u hotelima sa 4* u Kranjskoj Gori I 3* u okolini Beča (www.arion-hotels.com) u oblasti Schwechat. Sobe su standardno opremljene sa TWC, TV. Gostima hotela na raspolaganju restorani, a u hotelu u Kranjskoj Gori mogućnost kupanja u zatvorenim bazenima i wellness aktivnosti.

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
Prilikom rezervacijev 80 € - gotovinski, platnim karticama ili čekovima građana. Preostali iznos do pune cene aranžmana - gotovinski, platnim karticama, najkasnije 10 dana pre polaska na put, ili kompletan iznos-gotovinski, kreditnim karticama .

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu, 1 noćenje sa doručkom u hotelu sa 4* u Kranjskoj Gori i u hotelu sa 3* u okolini Beča  u dvokrevetnim sobama (mogućnost dodatnog ležaja), posetu Klagenfurtu, Gracu i Beču, troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja sa osiguranom sumom do 30.000 EUR, za sve putnike od 3 meseci do 83 godine starosti u vidu medicinske asistencije po uslovima Wiener Städtische osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Wiener Stadtische osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana, a sve dalje informacije možete dobiti pozivom na broj 011/22 09 800-call centar Wiener Staedtische), u slučaju ambulantnog lečenja, osiguranik je dužan da sam snosi troškove do 100 evra, a razliku do punog iznosa Osiguravač će nadoknaditi direktno zdravstvenoj ustanovi. Nakon povratka u zemlju Osiguravač će Osiguraniku refundirati plaćeni iznos u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije, usluge vodiča i troškove organizacije putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Troškove pribavljanja slovenačke šengen vize (5 €), taksa za šengen vizu (35 €), ulaznice za kulturno istorijske spomenike (od cca 5 € do cca 25 € u zavisnosti od objekta), individualne troškove i  ekstra hotelske troškove koje putnici individualno naprave u toku putovanja.
Molimo putnike da se blagovremeno informišu o potrebnoj dokumentaciji za dobijanje vize na prodajnom mestu.

VAŽNE NAPOMENE:
Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

CENA FAKULTATIVE:
 Poseta tržnom centru SEIERSBERG nedaleko od Graca (5 km) je GRATIS.
Više informacija na www.shoppingcityseiersberg.at

NAPOMENA ZA VIZU:
AGENCIJA POSREDUJE U DOBIJANJU SLOVENAČKE ŠENGEN VIZE. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl. 10 Opštih uslova putovanja agencije ARGUS TOURS.  Putnik je u obavezi da blagovremeno dostavi dokumentaciju koja je potrebna za dobijanje vize.
ROK ZA PREDAJU DOKUMENATA ZA VIZU JE 20 DANA PRE PUTA.

Program je rađen na bazi minimum  40 putnika. U slušaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 10 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
SABRA COMPANY, licenca kategorije A, broj 13 izdata 26.01.2006. god. Nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: "Argus ", licenca A kategorije, broj 1 izdata izdata 30.12.2005. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora