:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Italija - Francuska - Španija

(9 dana autobusom)
Venecija, Ljoret de Mar, Barselona, Figueras, Azurna Obala, San Remo
29.12.2010. - 06.01.2011.

Program putovanja:

1. dan 29.12.2010. - BEOGRAD - LIDO DI JESOLO
Sastanak grupe u 06.30h kod železničke stanice “Prokop”. Polazak autobusa u 07.00h. Dnevna  vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim odmorima. Dolazak u Lido di Jesolo u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan 30.12.2010. - LIDO DI JESOLO - VENECIJA - LLORET DE MAR
Doručak.  Odlazak brodićem iz luke Punta Sabioni do Venecije. Panoramski obilazak romantične prestonice Mletačke Republike Venecije: Trga i Crkve Sv. Marka, zvonika, Duždeve palate, Mosta Uzdisaja, najčuvenijeg mosta Venecije - Rialto,  ... Slobodno vreme. Polazak autobusa za Španiju u 20.00h. Noćna vožnja kroz Italiju i Francusku.
3. dan 31.12.2010. - LLORET DE MAR  
Dolazak u Ljoret de Mar- poznato špansko letovalište u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Večera. Doček Nove godine  u sopstvenoj organizaciji. Noćenje.
4. dan 01.01.2011. - LLORET DE MAR - BARSELONA
Doručak Odlazak za Barselonu. Panoramski obilazak Gaudijevog  grada : Sagrada Familia, Park Guel kreacija čuvenog španskog arhitekte Gaudia, Casa Mila, ulica  la Ramblas,  spomenik Kolumbu... U večernjim časovima odlazak prema parku ispred Monzuika gde ćete videti kako se čuvene  pevajuće fontane igraju vodom. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
5. dan 02.01.2011. - LLORET DE MAR - FIGUERAS - LLORET DE MAR
Doručak.  Slobodan dan ili fakultativan izlet za Figeras, grad jednog od najvećih umetnika naše ere Salvadora Dalija. Obilazak rodne kuće i muzeja ovog slikara. Povratak u hotel. Mogućnost fakultativnog odlaska u noćni klub na Flamenko šou.  Večera. Noćenje.
6. dan 03.01.2011. - LLORET DE MAR - AZURNA OBALA
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan. Polazak za Azurnu obalu u 23.00. časa. Noćna vožnja.
7. dan 04.01.2011.
NICA - MONAKO - MONTE KARLO - SAN REMO - SAN BARTOLOMEO AL MARE
Po dolasku, panoramsko razgledanje Nice. Obilazak Monaka i šetnja mondenskim Monte Karlom. Nastavak putovanja. Panoramsko večernje razgledanje San Rema. Dolazak u San Bartolomeo al Mare, primorsko mesto u oblasti Ligurije u večernjim satima.. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
8. dan 05.01.2011. - SAN BARTOLOMEO AL MARE - BEOGRAD
Doručak.. Polazak za Beograd u 10.00h. Dnevno-noćna vožnje kroz Italiju, Sloveniju  i Hrvatsku.
9. dan 06.01.2011. - BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 06.00hu zavisnosti od uslova na putu i  graničnim prelazima).

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena aranžmana po osobi: 379 Eur

Doplata za 1/1 sobu: 80 eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu akontacije u iznosu od 120 Eur, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja.
Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnim i/ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima sa 3* na bazi 5 noćenja  – 1 noćenje sa doručkom u  Lidu di Jesolu,  3 noćenja u Ljoret de Maru  na bazi polupansiona (doručak i večera) i 1 noćenje sa doručkom u San Bartolomeo al Mare, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča – pratioca (za vreme trajanja aranžmana) i troškovi međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (u slučaju zdravstvene intervencije, osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30Eur, a razliku do punog iznosa lečenja nadoknađuje osiguravajuća kuća).

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
troškovi fakultativnih izleta, koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom fakultative-inostranom agencijom,  međunarodno putno osiguranje sa osiguranom sumom do 30.000 €, koje je prema uputstvu ambasade neophodno za pribavljanje individualne vize, za putnike koji poseduju stare-plave pasoše Republike Srbije, individualni  troškovi i svi ostali ne pomenuti troškovi.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
Figueras - 20 €, Flamenko šou - 25 €. Minimum 20 prijavljenih putnika (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator putovanja zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM:
● Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nameravaju da putuju sa starim, plavim pasošima u obavezi su da individualno pribave turističku vizu za Kraljevinu Španiju, (taksa iznosi 35 € i plaća se direktno u Ambasadi prilikom apliciranja). Molimo putnike da se blagovremeno informišu o potrebnoj dokumentaciji kod Ambasade Kraljevine Španije. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja španske  vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema čl. 10 Opštih uslova putovanja organizatora.
● Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije  EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

VAŽNE NAPOMENE:
● Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. U slučaju gubitka istih, organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost za nastalu štetu.
● Organizator zadržava pravo izmene pojedinih stavki iz programa i redosled rasporeda fakultativnih izleta, usled objektivnih okolnosti koje mogu nastati kao posledica specifičnog perioda putovanja.
● U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

OPISI HOTELA:
Smeštaj u Lido di Jesolu i San Bartolomeo al Mare, je u hotelima 3*. U Lloret de Maru je smeštaj u hotelu „DON HUAN” 3*. Svi hoteli su u centru mesta. Od sadržaja, gostima je u svim hotelima na raspolaganju restoran i bar. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, standardno opremljene sa TWC. Usluga u hotelima u Italiji je noćenje sa kontinentalnim doručkom, dok je u Španiji usluga polupansion-doručak i večera-švedski sto- samoposluživanje.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika. Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. 

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Argus, licenca broj OTP 1/2010, izdao APR, Registar turizma 20.01.2010. godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora