:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Švajcarska

(6 dana autobusom (3 noćenja))
LUCERN - CIRIH - BERN - BAZEL - LOZANA – ŽENEVA - LUGANO
28.12.2012. - 02.01.2013.

Program putovanja:

1.dan BEOGRAD - FILAH (630 km)
Sastanak putnika na parkingu ispred hotela “Continental” u 15.30 sati. Polazak autobusa u 16.00 sati. Prelazak srpsko - hrvatske granice kod Batrovaca. Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju. Prelazak hrvatsko - slovenačke granice kod Bregane. Prelazak slovenačko - austrijske granice kod Filaha. Noćna vožnja kroz Austriju.
2.dan FILAH - CIRIH - LUCERN (oko 520 km)
Dolazak u Cirih u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada. Vožnja kroz najlepše gradske četvrti na obodima Ciriškog jezera, kraj čuvene Politehničke škole (na kojoj je predavao Ajnštajn, koju je završio i Nikola Pašić), švajcarskog Nacionalnog muzeja. Obilazak gradskog jezgra pešice, trga Lindenhof, na vrhu brdašca, iznad reke Limat, gde se nalazilo keltsko a zatim rimsko utvrđenje. Šetnja jednom od najelegantnijih trgovačkih ulica u Evropi, Banhofštrase. Obilazak Crkve svete Marije koja je ukrašena Šagalovim vitražima... Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Lucerna, po mnogima najlepši grad Švajcarske. Lucern je poznat po čuvenom Kapelbrike, najstarijem pokrivenom drvenom mostu u Evropi (XIII vek) koji je deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večernja šetnja kroz staru gradsku četvrt na obali jezera, sa kućama bogatih trgovaca na kojima su fasade oslikane u jarkim bojama. Noćenje.
3.dan LUCERN /BAZEL - BERN/ LUCERN (oko 280 km)
Doručak. Slobodan dan ili celodnevni fakultativni izlet autobusom za Bazel, velike luke na Rajni i privredni i umetnički centar na tromeđi Švajcarske, Francuske i Nemačke. Razgledanje grada. Polazak za Bern koji je bio glavni grad Švajcarske konfederacije od 1848. godine, danas važan univerzitetski i naučni centar. Po dolasku, šetnja pešačkom zonom kraj Saveznog parlamenta, katedrale i gradske kule sa satom, a zatim trgovačkom ulicom Kramgase natkrivenom kolonadama, koja je deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Povratak u Lucern. Noćenje.
4.dan LUCERN /LOZANA - ŽENEVA/ LUCERN (oko 490 km)
Doručak. Slobodan dan ili celodnevni fakultativni izlet autobusom za Lozanu i Ženevu. Lozana je sedište švajcarskog kantona Vo, sagrađena na tri brda, na severnoj, sunčanoj strani Ženevskog jezera. To je jedan od najlepših gradova frankofonske Švajcarske, grad umetnosti, ugledni univerzitetski centar, u kome je sedište Međunarodnog olimpijskog komiteta. Panoramsko razgledanje Lozane autobusom; obilazak gornjeg i donjeg grada. Nastavak putovanja za Ženevu. Po dolasku, panoramski obilazak grada: vožnja kroz kompleks na kome su Palata naroda, zgrada Međunarodnog crvenog krsta i sedišta različitih međunarodnih organizacija. Šetnja centrom grada, preko mosta Monblan, do katedrale, gradske većnice... Povratak u Lucern. Individualni doček Nove godine. Noćenje.
5.dan LUCERN - LUGANO - SEŽANA (oko 500 km)
Doručak. Sobe treba napustiti do 9 sati. Polazak za Lugano, koji leži između dva visoka brda, na severnoj obali prelepog istoimenog jezera. Kraća šetnja centralnim delom Lugana, za koji je odavno rečeno da je od svog izgleda i bajkovitog pejzaža u kome je smešten napravio svoj najveći kapital: Trg Reforme, sa gradskom većnicom, živopisne ulice oko katedrale San Lorenco, obalsko šetalište, elegantna trgovačka Via Nassa sa kolonadama. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim satima. Putovanje sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora (noćna vožnja).
6.dan SEŽANA - BEOGRAD (oko 610 km)
Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena aranžmana po osobi: 299 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koje se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO: 
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 1* u  Lucernu, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti i polisa međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Poludnevni izlet autobusom „Bern i Bazel“ - 35 Eur, u cenu je uključeno: prevoz autobusom, usluge vodiča.
Celodnevni izlet autobusom „Ženeva i Lozana“ - 50 Eur, u cenu je uključeno: prevoz autobusom i usluge vodiča.
Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 25 prijavljenih učesnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika izleti bi mogli da budu izvedenii uz korigovanje cene. Plaćanje izleta je u Švajcarskoj, isključivo u evrima i u efektivi.

SMEŠTAJ:
Hotel „Etap”, kategorije jedne zvezdice - Lucern, Kellerstrasse 4/6/8, telefon: 00 41413678000, www.etaphotel.com  
Hotel se nalazi u centru Lucerna i ima recepciju, restoran, bar… Sobe su dvokrevetne i trokrevetne (treći krevet „na sprat”), skromno opremljene, imaju tuš kabinu u okviru sobe i tzv. WC separat. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (samousluživanje, tzv. „švedski sto”).
Organizator zadržava pravo zamene navedenog hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

VAŽNE NAPOMENE:
Postoji  mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni upit u poslovnici organizatora. Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU zbog činjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa. . U slučaju nedobijanja ili nerealizacije vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema Opštim uslovima putovanja organizatora.    
Organizator putovanja  zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja  za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.                                          
U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.                                                                                         
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost  za njihov eventualni  gubitak, nestanak ili kradju tokom trajanja  putovanja .                                                                                                         
Uslovi korišćenja  putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije ; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem  prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

                ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 2 od 10.12.2012.